Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej informacji

Ubiegłe lata to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]