Jakie umiejętności weryfikują badania psychotechniczne kierowców

Jakie umiejętności weryfikują badania psychotechniczne kierowców

Badania psychologiczne Kęty - usługi dostosowane do waszych potrzeb

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają ustalić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Badaniom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do pierwszej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D+E. Do badań przystępują również kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część teoretyczna i aparaturowa

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. W pierwszej kolejności osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, dokładność działania, a także cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza przede wszystkim widzenie po zmroku, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej i aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po olśnieniu światłem.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]