Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jeżeli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego, koniecznie kliknij tutaj.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze wykonują setki zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Elementy kształtujące finalną cenę tłumaczenia

Końcową cenę przekładu dokumentu determinują wymienione poniżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest de facto o kilkanaście procent tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, portugalski) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub tematy, które opisuje dokument. Translacja kontraktów handlowych, prac akademickich czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy szykować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Trzeba wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak akt urodzenia czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli przeważnie określają sztywny cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]