badania operatorów Bielsko, badania operatorów Bielsko Biała

Dlaczego badania operatorów są takie ważne?

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się ze żmudną i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje badania te znajdują również zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również zdolność do widzenia steroskopowego, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]