Badania wysokościowe i ich rola w określaniu przydatności do pracy

Badania wysokościowe i ich rola w określaniu przydatności do pracy

Więcej o badaniach wysokościowych Bielsko na http://tinyurl.com/yadw6ev5.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się tylko odkrywaniem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe praktycznie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]