Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Dowiedz się, gdzie nabyć kontener otwarty

Część śmieci nie może trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]