Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Jeśli jesteś zainteresowany metodę kasową, koniecznie zajrzyj tutaj.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za wykonane usługi czy też sprzedane towary. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Ze względu na określony przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, jednak powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do skrupulatnego kontrolowania wpływu należności

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]