Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Automatyczna windykacja - uzupełnij swoje wiadomości!

Może być mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do księgowania faktur z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wystawia podobną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona w określonym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować własne harmonogramy działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeśli wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]