Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Jak wystawić notę księgową na 40 euro. Zdobądź więcej informacji.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy podkreślić, iż taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia albo krótkotrwałych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest też w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]