Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło zlokalizowana w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno firm, jak i osób fizycznych. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację, jak również podział majątku po rozwodzie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, podwyższenie lub obniżenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – przygotowywanie i analiza kontraktów sportowych oraz umów o sponsoring w sporcie, doradztwo w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja sportowców i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotny obszar stanowi prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno firmy, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po zawiłych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany czy też zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również inne działania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też pomocy prawnej w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, nadania oraz przywrócenia polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela Polski. Natomiast właścicielom polskich przedsiębiorstw chcącym zatrudnić obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksową obsługą prawną w tym obszarze.

Adres firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08