Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór właściwego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje tysiące abiturientów. Niejednokrotnie decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki cieszą się największą popularnością.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

Pośród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów na pierwszym miejscu, podobnie jak w poprzednich latach, pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami coraz częściej decydują się także na kierunki pochodne, które mają wysoki potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna automatyka oraz robotyka, które nie są może kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają głównie psychologię i zarządzanie. Kolejno w zestawieniach widnieją prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada dla kierunków z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), jak również matematyki. Najtrudniej dostać się również na studia związane z sztuką filmową, wzornictwem czy kreowaniem wizerunku. Należy zaznaczyć, że spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów ubiega się wszak o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć słuszną decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów warto rozważyć własne zainteresowania, ale także ewentualny popyt na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż dany kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mogą dowolnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i zwykle nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby do nich przystąpić. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, inżyniera bądź magistra.

Maturzysto, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez pracę w kółkach uczelnianych czy wolontariatach. Trzeba zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.